Nood- en vluchtwegverlichting

noodverlichting

De Arbowet schrijft voor waar u aan dient te voldoen als het aankomt op nood- en vluchtweg verlichting. Ook het bouwbesluit stelt hier eisen aan. GeTiB beschikt over alle certificeringen/opleidingen om u goed te kunnen adviseren over de voor u van toepassing zijnde (minimale) nood- en vluchtwegverlichting.